Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

το κατάστρωμα , μπήκε προσωρινά πάνω στη γάστρα , έτσι για να έχω μια εικόνα το πως θα είναι όταν με το καλό  τελειώσει .
Επόμενη δουλεία το κόψιμο των καταπακτών ( hatches). Για το κόψιμο χρησιμοποίησα ηλεκτρική σέγα. Αφού σημάδεψα  έκοψα τις καταπακτές ,αργά πολύ αργά ,γιατί  εδώ ένα λάθος , θα την πολύ άσχημο , για όλη την προσπάθεια .